Among và Between: Ý nghĩa, cách dùng, so sánh cụ thể trong tiếng Anh

Among và Between – 2 từ tiếng Anh đều được sử dụng để diễn tả ý nghĩa là “giữa”. Vậy nên, rất nhiều người bị nhầm lẫn chúng trong quá trình giao tiếp, làm bài thi. Vậy nên, cùng tuvung.edu.vn tham khảo ngay nội dung dưới đây để biết cách phân biệt sự khác nhau và cách sử dụng của Among và Between nhé!

Among và Between: Ý nghĩa, cách dùng, so sánh cụ thể trong tiếng Anh

Among và Between: Ý nghĩa, cách dùng, so sánh cụ thể trong tiếng Anh

I. Among là gì?

Đầu tiên, trước khi đi tìm hiểu cách sử dụng Among và Between chi tiết, hãy cùng tuvung.edu.vn điểm qua ý nghĩa của Among bạn nhé!

Ý nghĩa: Among trong tiếng Anh là từ vựng được sử dụng để chỉ ai/ cái gì đó được bao quanh hay được nằm trong một nhóm người hoặc vật. Tham khảo ví dụ:

  • The house is nestled among the trees (Ngôi nhà nằm ẩn mình giữa những tán cây).
  • There were several hecklers scattered among the crowd (Có một số kẻ lừa đảo nằm rải rác trong đám đông).
Among là gì?

Among là gì?

Cách dùng: Among trong tiếng Anh được sử dụng khi người/ vật nào đó được nhắc đến thuộc trong cùng một nhóm, hay sẽ không được gọi tên cụ thể, số lượng người/ vật phải từ 3 trở lên. Ví dụ:

  • He lived among artists and writers (Ông sống giữa các nghệ sĩ và nhà văn).
  • The people of my city were frightened to think that a killer might be living among us (Người dân ở thành phố tôi sợ hãi khi nghĩ rằng một kẻ giết người có thể đang sống giữa chúng tôi).

II. Between là gì?

Tiếp theo, để hiểu rõ sự khác nhau giữa among và between, hãy cùng tuvung.edu.vn tham khảo ý nghĩa và cách dùng của từ này bạn nhé!

Ý nghĩa: Between trong tiếng Anh là từ vựng có nghĩa “tại, trong” hoặc “khoảng cách giữa 2 người, vật”. Tham khảo ví dụ:

  • They put up a fence between their house and their neighbor’s house (Họ dựng một hàng rào giữa nhà họ và nhà hàng xóm).
  • The two days between Monday and Thursday are Tuesday and Wednesday (Hai ngày giữa thứ Hai và thứ Năm là thứ Ba và thứ Tư).
Between là gì?

Between là gì?

Cách dùng:

Cách dùng

Ví dụ

Between trong tiếng Anh được sử dụng trong khoảng thời gian phân chia 2 ngày hoặc 2 sự kiện nào đó There were 2 homestays with a narrow path in between (Có 2 homestay với một lối đi hẹp ở giữa).
Between trong tiếng Anh được sử dụng để nói về mối quan hệ hay sự lựa chọn, sự khác nhau,… The English quick test is open to children between 8 and 10 years of age (Bài kiểm tra tiếng Anh nhanh dành cho trẻ em 8 đến 10 tuổi).
Between trong tiếng Anh được sử dụng để nói về việc nằm trong khoảng thời gian được phân chia 2 điểm được tính một cách ước lượng The coffee shop in Ba Trieu street is closed for a year-end party between 17:00 and 19:00 (Cửa hàng cà phê đóng cửa phục vụ tiệc cuối năm từ 17 giờ đến 19 giờ).

Một số cụm từ, idioms có chứa từ between:

Cụm từ

Ý nghĩa

Ví dụ

between you and me Giữ bí mật giữ bí mật giữa tôi và bạn I promise, everything you say is between you and me.

Tôi hứa, tất cả những gì bạn nói sẽ giữ bí mật giữa tôi và bạn.

between you, me, and the gatepost Câu chuyện riêng tư chỉ có hai ta biết  Between you, me, and the bedpost, I should never have given him the job.

Câu chuyện riêng tư chỉ có hai ta biết, lẽ ra tôi không bao giờ nên giao việc cho anh ta.

betwixt and between Xung khắc, giữa hai vị trí, lựa chọn hoặc ý tưởng; không thực sự cái này hay cái kia These are the betwixt and between days, the old year ending but the new year not yet begun.

Đó là những ngày giao thoa, năm cũ đã qua nhưng năm mới chưa sang.

III. Giống và khác nhau giữa Among và Between

Để phân biệt cũng như hiểu hơn cách dùng Among và Between trong tiếng Anh, tham khảo bảng dưới đây:

Among

Between

Giống nhau

Among và Between: giữa

Khác nhau

“Among” được sử dụng để nhắc đến người/ vật nào đó thuộc cùng một nhóm. Tuy nhiên người/ vật đó không được gọi tên cụ thể, số lượng được tính từ 3 trở lên. “Between” được sử dụng để nhắc đến tên người, tên vật, tên quốc gia… nào đó một cách riêng biệt, số lượng tên người, tên vật, tên quốc gia có thể là 2, 3 hoặc có thể nhiều hơn.

Tham khảo thêm bài viết: Làm sao để phân biệt sometime và sometimes tiếng Anh chính xác nhất?

III. Bài tập phân biệt Among và Between

Nếu bạn muốn nắm vững kiến thức về Among và Between, đừng quên luyện tập ngay một số bài tập hữu ích dưới đây nhé.

Bài tập: Điền AMONG/ BETWEEN vào chỗ trống sao cho thích hợp nhất:

  • 1. Our home is ……………the aquarium and the cinema.
  • 2. They shared an apple………………………..the 4 of us.
  • 3. My younger sister appeared………………………..the crowd.
  • 4. My Math teacher had to sit ………………………..the 2 students his like the least.
  • 5. My best friend has to choose ………………………..taking care of children and going to market.

Đáp án:

  • 1. Between
  • 2. Among/between
  • 3. Among
  • 4. Between
  • 5. Between

Vậy là giờ chúng ta đã nắm vững cách phân biệt Among và Between trong lòng bàn tay rồi đúng không nào? Chần chừ gì nữa, áp dụng vào bài thi thực chiến để chinh phục điểm số thật cao bạn nhé!

Đánh giá bài viết hữu ích
Hiền Admin

Hiền Admin

Leave a Comment