ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Phần này sẽ đưa ra những quy tắc và điều khoản liên quan đến việc sử dụng trang web Tuvung.edu.vn. Bất cứ ai truy cập trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó đều cần đồng ý với những quy định dưới đây.

I. Quyền Sở Hữu

Tuvung.edu.vn và các bên liên quan là chủ sở hữu của thương hiệu, biểu tượng và nhãn mác xuất hiện trên trang web này. Sử dụng các nhãn mác và thương hiệu này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ tuvung.edu.vn hoặc chủ sở hữu khác là không được phép. Tài liệu được cung cấp trên tuvung.edu.vn được bảo vệ bản quyền. Không ai được phép thay đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử với mục đích thương mại hoặc công cộng mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ phía tuvung.edu.vn.

II. Không Đảm Bảo

Mọi nội dung trên trang web được biên soạn một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Thông tin, tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc liên kết được cung cấp “như vậy” cho người sử dụng. Tuvung.edu.vn không đảm bảo tính không vi phạm, bảo mật, chính xác và hoàn chỉnh của tài liệu. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, tuvung.edu.vn từ chối mọi trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu.

III. Email

Tuvung.edu.vn không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến tuvung.edu.vn qua Internet được bảo mật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng có thể gặp phải khi gửi thư điện tử đến tuvung.edu.vn hoặc do việc sử dụng trang web này.

IV. Truyền Thông qua Internet

Do tính chất của Internet, trong quá trình sử dụng, giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu, truyền dữ liệu chậm trễ hoặc không chính xác. Tuvung.edu.vn không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng và thiết bị liên lạc nằm ngoài sự kiểm soát của tuvung.edu.vn.

V. Điều Chỉnh Điều Khoản

Chúng tôi có quyền điều chỉnh các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người đọc nên thường xuyên kiểm tra thông tin về điều khoản sử dụng tại đây. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó từ phía chúng tôi.