Phân biệt Each và Every chính xác nhất trong tiếng Anh!

Có rất nhiều bạn mông lung không biết rằng nên sử dụng Each hay Every trong giao tiếp hàng ngày. Hiểu được khó khăn của bạn đọc, trong bài viết dưới đây tuvung.edu.vn xin giới thiệu đến bạn cách phân biệt Each và Every chi tiết nhất. Tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!

Phân biệt Each và Every chi tiết trong tiếng Anh!

Phân biệt Each và Every chi tiết trong tiếng Anh!

I. Each trong tiếng Anh là gì?

Để phân biệt Each và Every chi tiết nhất, bây giờ hãy đi tìm hiểu Each là trong tiếng Anh là gì nhé. 

Each (adj, đại từ): mỗi (mọi) vật, người, … trong một nhóm từ 2 cá thể trở lên, được coi là độc lập với nhau. Ví dụ cụ thể về Each trong tiếng Anh:

Each trong tiếng Anh là gì?

Each trong tiếng Anh là gì?

Trong từng tình huống giao tiếp mà each lại có ý nghĩa khác nhau.

 • Dùng với danh từ: khi đứng với danh từ nào đó trong một câu, each sẽ là một đại từ bất định. Trong câu đó, từ each sẽ cụ thể hóa ý nghĩa cho danh từ. Ví dụ: Each  audience was given two tickets to the show
 • Each + of + cụm danh từ: cấu trúc này có ý nghĩa nhấn mạnh sự độc lập của từng đối tượng được nói đến trong câu. Lưu ý rằng cụm danh từ trong cấu trúc trên bắt buộc phải có từ “the”. Each of the Instagram’s stories is worth 5$
 • Each đứng độc lập: Each có thể đặt một mình mà không cần có danh từ nào đó theo sau. Each được dùng thay thế cho cụm danh từ ở câu nói phía trước. Ví dụ: None of the studios was the same. Each was different.

II. Every trong tiếng Anh là gì?

Tiếp theo, để phân biệt Each và Every chi tiết, hãy cùng tuvung.edu.vn đi tìm hiểu thêm về every trong tiếng Anh là gì? 

Every (adj): mỗi, mọi (chỉ tất cả các thành viên của nhóm từ 3 trở lên). Ví dụ cụ thể về Every trong tiếng Anh:

Every trong tiếng Anh là gì?

Every trong tiếng Anh là gì?

 • Every đứng cùng danh từ: Every đi cùng danh từ số ít để bổ nghĩa cho danh từ đó. Chú ý rằng động từ trong câu đó cũng chia ở số ít. Ví dụ: Every country has a president
 • Every + one (đại từ không xác định): có nghĩa là từng người, vật thay vì nói cả nhóm chung. Ví dụ: Have you met all the members in the chess club? Yes, of course, I’ve met every one, at the first meeting.
 • Every + one + of + cụm danh từ: giúp người nghe hiểu chi tiết hơn nội dung được nhấn mạnh. Ví dụ: I’ve finished every one of these tasks

III. Phân biệt Each và Every trong tiếng Anh

Dưới đây là phân biệt Each và Every cụ thể, chỉ ra được điểm giống nhau cũng như điểm khác nhau giữa 2 từ này:

Phân biệt Each Every
Giống nhau
 • Ý nghĩa giống nhau
 • Đều mang chức năng bổ sung ý nghĩa cho các danh từ số ít mà 2 từ đi kèm
 • Each + of + cụm danh từ = Every one + of + cụm danh từ
Khác nhau
 • Each chỉ các đối tượng/ sự vật/ sự việc độc lập, rời rạc với nhau
 • Có thể đứng một mình
 • Each dùng với số lượng nhỏ
 • Each có thể sử dụng cho 2 vật, 2 người 
 • Each không được sử dụng để diễn tả mức độ thường xuyên
 • Every sử dụng khi muốn chỉ các sự vật, sự việc như một nhóm
 • Every không thể đứng một mình
 • Every thường dùng cho số lớn (có ý nghĩa như “all”)
 • Every không thể sử dụng cho 2 vật, 2 người
 • Every chỉ một việc xảy ra với tần suất thường xuyên như thế nào

Tham khảo thêm bài viết:

Trên đây là cách phân biệt Each và Every chi tiết nhất trong tiếng Anh, hy vọng những chia sẻ đến từ tuvung.edu.vn sẽ giúp bạn học giỏi tiếng Anh hơn mỗi ngày. Chúc bạn đạt được điểm thi thật cao trong kỳ thi THPT Quốc gia cũng như kỳ thi IELTS nhé!

Đánh giá bài viết hữu ích
Hiền Admin

Hiền Admin

Leave a Comment