10+ Phrasal verbs với Drop trong tiếng Anh bạn nên nắm vững!

Phrasal verb với Drop – Các cụm động từ thông dụng được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống giao tiếp cũng như trong đề thi tiếng Anh. Trong bài viết dưới đây, tuvung.edu.vn xin chia sẻ đến bạn đọc 10+ Phrasal verbs với Drop trong tiếng Anh bạn nên nắm vững. Hãy cùng tham khảo nhé!

10+ Phrasal verbs với Drop trong tiếng Anh bạn nên nắm vững!

10+ Phrasal verbs với Drop trong tiếng Anh bạn nên nắm vững!

1. Drop around

Phrasal verb với Drop đầu tiên trong tiếng Anh, tuvung.edu.vn muốn giới thiệu đến bạn chính là Drop around. Drop around mang ý nghĩa:

  • Drop around: Thăm ai đó, thường không hẹn trước
  • Drop around: Giao, phân phối, phân phát

Ví dụ cụ thể: We dropped around to collect the stuff we’d left there last week.

Drop around

Drop around

2. Drop away

Drop away – Phrasal với Drop tiếp theo bạn nên nắm vững. Drop away có nghĩa là giảm dần (về số lượng, con số). Ví dụ cụ thể: The numbers of people attending began the drop away after a few months.

3. Drop back

Một Phrasal verb với Drop trong tiếng Anh tiếp theo tuvung.edu.vn muốn giới thiệu đến bạn chính là Drop back. Drop back trong tiếng Anh có nghĩa là bị bỏ lại, tụt lại đằng sau ai. Ví dụ cụ thể: He stared at the front, but got tired and dropped back as the race went on.

Drop back

Drop back

4. Drop behind

Một Phrasal verb với Drop tiếp theo trong tiếng Anh bạn cần nắm vững chính là Drop behind. Drop behind trong tiếng Anh có nghĩa là bị bỏ lại, tụt lại đằng sau ai đó. Ví dụ cụ thể: The two lovers dropped behind so as to be alone.

Drop behind

Drop behind

5. Drop by

Drop by – Phrasal verb với By xuất hiện thường xuyên trong đề thi tiếng Anh, đặc biệt là đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia. Drop by có nghĩa là tạt vào thăm, nhân tiện vào thăm ai/ cái gì đó. Ví dụ cụ thể: He dropped by on his way home from work.

6. Drop in

Drop in trong tiếng Anh là gì? Hãy cùng tuvung.edu.vn đi tìm hiểu ý nghĩa của cụm động từ Drop in nhé. Drop in có nghĩa là:

  • Drop in: Tạt vào thăm; nhân tiện đi qua ghé vào thăm.
  • Drop in: Lần lượt vào kẻ trước người sau.
  • Drop in: biến đi, mất hút.
  • Drop in: Ngủ thiếp đi.
  • Drop in: Chết.

Ví dụ cụ thể: By chance, I passed by Nam’s house and I dropped in to visit him.

7. Drop off

Phrasal verb với Drop – Drop off trong tiếng Anh có nghĩa là:

  • Drop off: đưa ai, cái gì đến một nơi nào đó và để họ hoặc nó ở đó
  • Drop off: ngủ, thiu thiu ngủ
  • Drop off: Giảm (về số lượng, số đếm)

Ví dụ cụ thể: I dropped off during the play and woke up when it ended.

Drop off

Drop off

8. Drop out

Phrasal verb với Drop tiếp theo trong tiếng Anh bạn cần nắm vững chính là Drop out. Drop out có nghĩa là bỏ học giữa chừng. Ví dụ cụ thể: She dropped of college and went straight into a good job.

9. Drop over

Drop over – Phrasal verb với Drop trong tiếng Anh mang ý nghĩa tạt vào thăm, nhân tiện ghé thăm. Ví dụ cụ thể: I’ll drop over on my way back.

Tham khảo thêm bài viết:

10. Drop round

Drop round – Phrasal verb với Drop thông dụng trong tiếng Anh bạn nên nằm lòng. Drop round mang nghĩa là thăm ai đó, thường không hẹn trước. Ví dụ cụ thể: We dropped round their house on our way.

11. Drop through

Phrasal verb với Drop cuối cùng trong tiếng Anh tuvung.edu.vn muốn giới thiệu đến bạn chính là Drop through. Drop through có ý nghĩa là chẳng đi đến đâu, chẳng ra kết quả gì hết. Ví dụ cụ thể: The big scheme he was talking about seems to have dropped through.

Trên đây là 10+ Phrasal verb với Drop trong tiếng Anh. Chúc bạn học luyện thi hiệu quả và chinh phục được điểm số thật cao trong kỳ thi thực chiến.

Đánh giá bài viết hữu ích
Hiền Admin

Hiền Admin

Leave a Comment