Các cụm từ thay thế cho In my opinion thông dụng hiện nay

In my opinion – cụm từ tiếng Anh đã quá quen thuộc với những ai đang học luyện thi IELTS rồi đúng không nào? Cứ sử dụng duy nhất cụm từ này sẽ khiến cho bài nói, bài viết của bạn trở nên vô cùng nhàm chán và không ghi được điểm trong mắt ban giám khảo. Vậy thì lưu ngay các cụm từ thay thế cho In my opinion dưới đây để trau dồi thêm vốn từ vựng, dễ dàng áp dụng vào bài thi IELTS thực chiến nhé!

Từ/ cụm từ thay thế cho In my opinion thông dụng hiện nay

Từ/ cụm từ thay thế cho In my opinion thông dụng hiện nay

I. Từ/ cụm từ thay thế cho In my opinion thông dụng hiện nay

1. From my point of view…

From my point of view… – cụm từ thay thế cho In my opinion đầu tiên tuvung.edu.vn muốn giới thiệu đến bạn đọc. Khi đã biết thêm cụm từ này, thử áp dụng ngay vào trong quá trình tự ôn luyện thi IELTS Speaking và Writing tại nhà bạn nhé! Tham khảo ví dụ dưới đây để biết cách dùng From my point of view… chính xác nhất nha:

  • So from my point of view, that’s not something I would really treat as a ranking factor (Vì vậy, theo quan điểm của tôi, đó không phải là thứ mà tôi thực sự coi là một yếu tố xếp hạng).
  • From my point of view, you are you, and you are neither your father nor your grandfather (Theo quan điểm của tôi, bạn là bạn, và bạn không phải là cha của bạn hay ông của bạn).
From my point of view…

From my point of view…

2. From my perspective…

Cụm từ thay thế cho In my opinion tiếp theo bạn nên nằm lòng chính là From my perspective… Vậy nên, nhanh tay ghi lại cụm từ này vào sổ tay từ vựng hay các app học từ vựng online để nhớ mãi không quên bạn nhé. Ví dụ:

  • But from my perspective, that difference was a matter of scale, concentration, and history (Nhưng theo quan điểm của tôi, sự khác biệt đó là vấn đề quy mô, mức độ tập trung và lịch sử).
  • From my perspective as the group’s only European member, the overarching message should be that the US must conceive of itself not as“the indispensable power, as it now does”, but as “the indispensable partner” (Từ quan điểm của tôi với tư cách là thành viên châu Âu duy nhất của nhóm, thông điệp bao trùm phải là Hoa Kỳ phải tự coi mình không phải là “cường quốc không thể thiếu như hiện nay”, mà là “đối tác không thể thiếu”).

3. To my mind…

Tiếp theo, To my mind cũng là một trong các cụm từ thay thế cho In my opinion bạn có thể áp dụng vào bài thi IELTS Writing & IELTS Speaking. Ví dụ:

  • To my mind, it is so important in our life! (Theo suy nghĩ của tôi, nó rất quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi!).
  • To my mind, it would lead to better governance (Theo suy nghĩ của tôi, nó sẽ dẫn đến quản trị tốt hơn).
To my mind

To my mind

4. From my standpoint…

Cụm từ thay thế In my opinion trong tiếng Anh tiếp theo tuvung.edu.vn giới thiệu đến bạn chính là From my standpoint. From my standpoint là gì và được sử dụng như thế nào? Tham khảo ví dụ sau đây để tự tin chinh phục band điểm cao trong bài thi IELTS Speaking & Writing bạn nhé:

  • From my standpoint, that doesn’t sound like an effective marketing program (Theo quan điểm của tôi, điều đó nghe có vẻ không phải là một chương trình tiếp thị hiệu quả).
  • From my standpoint, flat design has turned from a modern  update of skeuomorphic design to a set of design aesthetics that everyone applies (Theo quan điểm của tôi, thiết kế phẳng đã chuyển từ một bản cập nhật hiện đại của thiết kế lệch hình thành một tập hợp các tính thẩm mỹ thiết kế mà mọi người đều áp dụng).

5. By my reckoning…

Ngoài những cụm từ trên, bạn có thể sử dụng By my reckoning như một cụm từ thay thế cho In my opinion trong tiếng Anh. Tham khảo ví dụ:

  • And by my reckoning, that is not a good thing (Và theo suy tính của tôi, đó không phải là một điều tốt).
  • That’s a fine thing, but by my reckoning, I still have a debt that has to be paid (Đó là một điều tốt, nhưng theo tính toán của tôi, tôi vẫn còn một khoản nợ phải trả).

Tham khảo thêm bài viết:

10 cụm từ thay thế cho A lot of trong bài thi IELTS Writing!

II. Các cụm từ thay thế cho In my opinion khác

Ngoài những cụm từ phía trên, dưới đây cũng là một số cụm từ thay thế cho In my opinion thông dụng khác, cụ thể đó là:

Từ/ cụm từ thay thế cho In my opinion

Ví dụ

It seems to me that… It seems to me that people might be overreacting.

Tôi thấy mọi người phản ứng có lẽ  hơi thái quá.

It occurs to me that… It occurs to me that you could use some kind of sensor that verifies  the tension that is reaching the lighting you want to control, and notify it is your web server in real time to know at any time if it is on or not.

Theo tôi bạn có thể sử dụng một số loại cảm biến để xác minh độ căng đang đạt đến ánh sáng bạn muốn kiểm soát và thông báo cho máy chủ web của bạn theo thời gian thực để biết nó có bật hay không vào bất kỳ lúc nào.

To my knowledge… To my knowledge, there is no way to avoid fees entirely. Theo hiểu biết của tôi, không có cách nào để tránh hoàn toàn phí.
I reckon that… But I reckon that you have become more true to your instinct.

Nhưng tôi nghĩ rằng bạn đã trở nên đúng với bản năng của mình hơn.

I strongly/ firmly believe that … I firmly believe that there is another dimension of life out there.

Tôi tin chắc rằng có một không gian khác của cuộc sống ngoài kia.

Personally, I feel… Personally I felt India was like a trip to the past. 

Cá nhân tôi cảm thấy Ấn Độ giống như một chuyến đi về quá khứ.

The way I see … Also, this meditation has changed the way I see my children.

Ngoài ra, bài thiền này đã thay đổi cách tôi nhìn nhận các con của mình.

Trên đây một số từ/ cụm từ thay thế cho In my opinion thông dụng trong tiếng Anh. Thử áp dụng ngay những cụm từ thay thế cho In my opinion khi ôn luyện IELTS Speaking & Writing tại nhà để dễ dàng nâng band trong bài thi thực chiến bạn nhé!

Đánh giá bài viết hữu ích
Hiền Admin

Hiền Admin

Leave a Comment