Dùng ngay các từ thay thế cho IF dưới đây để nâng band điểm IELTS nhanh chóng bạn nhé!

As long as, on the condition that, with, in case of, unless,… là tổng hợp các từ thay thế cho IF trong tiếng Anh. Thử vận dụng ngay những từ vào bài thi IELTS Speaking để nâng band điểm Lexical Resource nhanh chóng nhé!

Dùng ngay các từ thay thế cho IF dưới đây để nâng band điểm IELTS nhanh chóng bạn nhé!

Dùng ngay các từ thay thế cho IF dưới đây để nâng band điểm IELTS nhanh chóng bạn nhé!

Mục lục

I. Tổng hợp các từ thay thế cho IF

Dưới đây là các từ thay thế cho IF thông dụng trong tiếng Anh. Cùng tuvung.edu.vn tham khảo để ôn luyện thi hiệu quả tại nhà bạn nhé!

Các từ thay thế cho IF

Ý nghĩa

Ví dụ

As long as Miễn là
 • As long as you are well-behaved, you will have everything you ask for. (Miễn là con ngoan ngoãn, con thích gì mẹ cũng chiều.)
 • As long as he realizes her fault, I will forgive him (Miễn là anh ấy nhận ra lỗi lầm của mình, tôi sẽ tha lỗi)
Provided Miễn là
 • Provided that there are enough seats, anyone can come on the trip (Với điều kiện có đủ chỗ ngồi, bất kỳ ai cũng có thể đến trong chuyến đi).
 • Provided that the train leaves on time, they should reach Hai Phong by morning (Với điều kiện là tàu rời ga đúng giờ, chúng tôi sẽ đến Hải Phòng vào buổi sáng).
In case of Trong trường hợp (nếu một việc cụ thể xảy ra)
 • In case of disagreement, an independent third party may be called upon (Trong trường hợp không đồng ý, có thể kêu gọi một bên thứ ba độc lập).
 • In case of emergency, please contact the child’s parent or guardian (Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ với cha mẹ hoặc người giám hộ của đứa trẻ).
On the condition that Chỉ khi
 • They offered me a job on the condition that I did some further training (Họ đề nghị tôi một công việc với điều kiện tôi phải đào tạo thêm).
 • My mom agreed to speak to the newspaper on condition that they didn’t use my mother name (Mẹ tôi đồng ý nói chuyện với tờ báo với điều kiện họ không sử dụng tên bà).
Unless Trừ khi
 • Unless you call me to say you’re not coming, I’ll see you at the movie theatre (Trừ khi bạn gọi cho tôi để nói rằng bạn sẽ không đến, tôi sẽ gặp bạn ở rạp chiếu phim).
 • You can’t get a job unless you have experience (Bạn không thể kiếm được việc làm trừ khi bạn có kinh nghiệm).

Tham khảo thêm bài viết:

Đừng mãi dùng “In my opinion”, thử ngay các từ thông dụng khác dưới đây nhé!

II. Bài tập các từ thay thế cho IF có đáp án chi tiết

Sử dụng các từ thay thế cho IF để viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi:

 • If there is no air, every creature on earth will not live.
 • Unless my girlfriend apologizes to me, I will not forgive her.
 • If this apartment is on fire, break the windows and the doors.
 • I will let you hang out with your best friend if you complete your housework.
 • I will tell you a secret on the condition that you do not tell anyone else.

Đáp án:

 • Without air, every creature on earth will not live.
 • If my girlfriend does not apologize to me, I will not forgive her.
 • In case of fire in this apartment, break the windows and the doors.
 • I will let you hang out with your best friend as long as you complete your housework.
 • I will tell you a secret if you do not tell anyone else.

Trên đây là các từ thay thế cho IF thông dụng nhất trong tiếng Anh. Lưu ngay để ôn luyện thi hiệu quả tại nhà và chinh phục được điểm số thật cao trong bài thi IELTS Speaking thực chiến bạn nhé!

Leave a Reply