15+ cách nói thay thế I think nhất định bạn phải nằm lòng!

Cứ nói I think mãi thì chắc chắn band điểm Speaking của bạn sẽ không bao giờ vượt mốc 6.5 được đâu? Muốn chiếm trọn được điểm số cao, phải thay đổi cách sử dụng từ ngữ ngay đi thôi. Dưới đây là 15+ cách nói thay thế I think nhất định bạn phải nằm lòng để chiếm trọn được trái tim giám khảo trong phòng thi thực chiến, hãy cùng tham khảo nhé!

15+ cách nói thay thế I think nhất định bạn phải nằm lòng!

15+ cách nói thay thế I think nhất định bạn phải nằm lòng!

Mục lục

I Một số cách nói thay thế I think trong IELTS Speaking

1. In my view

Cách nói thay thế I think đầu tiên tuvung.edu.vn muốn giới thiệu đến bạn chính là In my view. In my view trong tiếng Anh có nghĩa là theo quan điểm cá nhân của tôi. Ví dụ cụ thể: 

 • In my view, everythings won’t change. 
 • In my view, there is a difficult explanation. 
 • It’s not cheating in my view. 

2. If you ask me, I would say…

Cách nói thay thế I think tiếp theo tuvung.edu.vn muốn giới thiệu đến bạn chính là If you ask me, I would say. Ví dụ cụ thể:

 • If you ask me, I would say that Gone with the Wind is a brilliant best-seller.
 • If you ask me, I would say that the weather condition will be getting better and better. 

3. To my knowledge

To my knowledge là cách nói thay thế I think thứ 3 bạn nên nằm lòng. Sau đây là một số ví dụ cụ thể của cụm từ To my knowledge:

 • To my knowledge, the teacher has not asked for a full report on this
 • To my knowledge, Tim is still single. From what I understand, he hasn’t got a girlfriend

4. I strongly/ firmly believe that…

Cụm từ thay thế cho I think được sử dụng vô cùng thường xuyên trong bài thi IELTS Speaking tiếp theo đó chính là I strongly/ firmly believe that…. Sau đây là một số ví dụ cụ thể về cụm từ này:

 • I strongly disapproved of his behavior. However, I will help him this time.
 • I firmly believe that Truong Chinh can be a road between Thanh Xuan and Hai Ba Trung.

5. Personally, I feel…

Cụm động từ có thể dễ dàng thay thế cho I think đó chính là Personally, I feel…. Bạn có thể tham khảo một số ví dụ cụ thể của cụm động từ này:

 • Personally, I feel that this task can be solved by discussion and collaboration.
 • Personally, I feel that I have known Tim since 2020 when I saw him at the meeting of the company.

6. As far as I am concerned/ as far as I know…

As far as I am concerned/ as far as I know… – cụm từ bạn hãy nằm lòng để thay thế cho cụm từ I think trong IELTS Speaking nếu bạn muốn chinh phục được điểm số thật cao. Ví dụ:

 • As far as I am concerned, this task is over.
 • It only lasted a couple of years, as far as I know.

7. To be honest/ To tell the truth/ honestly

Sử dụng ngay 3 cụm từ To be honest,/ To tell the truth/ honesty để dễ dàng thay thế cho I think trong IELTS Speaking. Ví dụ:

 • I’ve never been much of a movie buff, to be honest
 • To tell you the truth, I’ve never met the guys
 • Honestly, I don’t know anything about him.

8. The way I see…

The way I see – cách nói thay thế I think bạn cần ghi ngay vào sổ tay từ vựng nếu như bạn muốn chinh phục được band điểm Speaking thật cao. Ví dụ:

 • Now the way I see it, he want more upmarket time than the plebs.
 • Best thing that could happen, the way I see it.

9. From my perspective

Cụm từ thay thế cho I think cuối cùng trong 9 từ có thể dùng trong IELTS Speaking tuvung.edu.vn muốn giới thiệu cho bạn đọc đó chính là From my perspective. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể của cụm từ này:

 • Oh sure, from her perspective, I’m at fault—but I swear, I did nothing wrong!
 • From my perspective, I think we should do it

II. Một số cách nói I think khác

 • As far as I can tell
 • I feel that
 • From my point of view/ In my opinion
 • I would say that
 • It seems to me that
 • Personally
 • To me
 • I believe/suppose that

Trên đây là một số cách nói thay thế I think trong IELTS Speaking. Tuvung.edu.vn chúc bạn học luyện thi hiệu quả và chinh phục được band điểm IELTS Speaking thật cao nhé!

Leave a Reply