Chinh phục 50+ Idiom về Education thông dụng nhất hiện nay

Nắm rõ Idiom về Education và vận dụng đúng trong ngữ cảnh thích hợp sẽ giúp cho ngôn ngữ giao tiếp của bạn được trơn tru và tự nhiên hơn. Vậy có những thành ngữ tiếng Anh về giáo dục hay nào mà bạn có thể áp dụng được? Trong bài viết hôm nay, tuvung.edu.vn sẽ giúp bạn chinh phục 50+ Idiom về Education thông dụng nhất. Tham khảo ngay nhé!

Idiom về Education

Idiom về Education

I. Tổng hợp các Idioms về Education hay nhất

Dưới đây tuvung.edu.vn đã giúp bạn sưu tầm và tổng hợp những idiom về education thông dụng nhất. Tìm hiểu kỹ từng idiom về education thông qua phần ý nghĩa và ví dụ minh họa nhé!

1. Idiom về education chung

Idiom về education chung

Idiom về education chung

Idiom về education chung

Ý nghĩa Ví dụ
As easy as ABC quá dễ dàng, đơn giản, không mất nhiều sức lực

Learning to ride a bicycle is as easy as ABC. (Học cách đi xe đạp thật dễ như trở bàn tay.)

Bookworm

mọt sách She’s such a bookworm that she spends all her free time at the library. (Cô ấy là một mọt sách thật sự, cô ấy dành hết thời gian rảnh rỗi ở thư viện.)
Copycat sao chép bài làm, bài thi của người khác

He’s always a copycat, trying to imitate everything I do. (Anh ấy luôn là kẻ bắt chước, cố gắng bắt chước mọi thứ tôi làm.)

Crack a book

mở sách ra để học (theo ý nghĩa tiêu cực, trả vờ, chống đối) If you want to pass the exam, you need to crack a book and start studying. (Nếu bạn muốn đỗ kỳ thi, bạn cần phải mở sách để học và bắt đầu ôn tập.)
Have one’s nose in a book chỉ những người cắm mặt cắm mũi vào sách vở; người luôn mải mê đọc sách, học hành bất kỳ khi nào có thể

She always has her nose in a book; she’s a true bookworm. (Cô ấy luôn chìm đắm trong sách; cô ấy là một mọt sách thực thụ.)

Learn (something) by heart/ off by heart

học thuộc lòng He learned the poem by heart and recited it perfectly in front of the class. (Anh ấy học bài thơ thuộc lòng và đọc nó hoàn hảo trước lớp.)
Learn your lessons rút ra bài học quý giá từ sau vấp ngã

After failing the test, he realized he needed to learn his lessons and study harder. (Sau khi trượt kỳ thi, anh ấy nhận ra rằng anh ấy cần học bài học và học chăm chỉ hơn.)

Quick learner/ Quick study

chỉ những người tiếp thu, nhận thức điều gì đó một cách nhanh chóng. 

She’s a quick learner; she picked up the new software in no time. (Cô ấy là người học nhanh; cô ấy nhanh chóng nắm vững phần mềm mới.)

2. Idiom về trường học

Idiom về trường học

Idiom về trường học

Idiom về Education thuộc trường học

Ý nghĩa Ví dụ
The school of hard knocks Học qua những trải nghiệm khó khăn đã trải qua trong cuộc sống, bài học từ cuộc sống

Growing up in a tough neighborhood was his school of hard knocks, teaching him valuable life lessons. (Lớn lên trong một khu vực khó khăn là trường học khắc nghiệt của anh ta, giúp anh ta học được những bài học quý báu về cuộc sống.)

From the old school

giữ một thái độ/ ý tưởng phổ biến và có thể quan trọng trong quá khứ, nhưng điều đó không còn được coi là phù hợp với xu hướng hiện đại He’s a teacher from the old school, strict but caring. (Anh ấy là một giáo viên thuộc trường phái cũ, nghiêm khắc nhưng quan tâm.)
Drop out of school dừng đi học trước khi kết thúc khóa học hay còn hiểu theo cách khác là bỏ học giữa chừng

He decided to drop out of school and pursue his passion for music. (Anh ấy quyết định bỏ học và theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình.)

School of thought

trường phái tư tưởng There are various schools of thought when it comes to economic policy. (Có nhiều trường phái tư duy khác nhau khi nói đến chính sách kinh tế.)
Cut class/ play hooky/ skip class trốn học

She decided to cut class and go to the amusement park with her friends. (Cô ấy quyết định trốn học và đến công viên giải trí cùng bạn bè.)

Tell tales out of school

mách lẻo, bàn tán, đặt điều He got in trouble for telling tales out of school and revealing confidential information. (Anh ấy gặp rắc rối vì kể chuyện bí mật và tiết lộ thông tin mật.)
Cow college để chỉ các trường cao đẳng, hoặc các trường đại học

He attended a cow college to study agriculture and animal husbandry. (Anh ấy học tại một trường nông nghiệp để nghiên cứu nông nghiệp và chăn nuôi động vật.)

3. Idiom về Education (giáo dục)

Idiom về Education (giáo dục)

Idiom về Education (giáo dục)

Idiom về Education (giáo dục)

Ý nghĩa Ví dụ
Be quick on the uptake hiểu điều gì đó một cách nhanh chóng, dễ dàng; sáng dạ

She’s always quick on the uptake and can understand complex concepts easily. (Cô ấy luôn nắm bắt nhanh và có thể hiểu các khái niệm phức tạp một cách dễ dàng.)

Learn by rote

học vẹt Some students prefer to learn by rote, while others prefer a more interactive approach to learning. (Một số học sinh thích học theo bài tập thuộc lòng, trong khi người khác thích phương pháp học tương tác hơn.)
In leaps and bounds miêu tả chúng ta cải thiện một điều gì đó nhanh chóng

Her language skills have improved in leaps and bounds since she started taking language classes. (Kỹ năng ngôn ngữ của cô ấy đã phát triển nhanh chóng kể từ khi cô ấy bắt đầu học tiếng.)

Teacher’s pet

học trò cưng của thầy cô giáo She’s always the teacher’s pet because she’s so attentive and obedient in class. (Cô ấy luôn là học trò ngoan của giáo viên vì cô ấy luôn chú ý và ngoan ngoãn trong lớp học.)
Work one’s way through college vừa đi học vừa đi làm để trang trải học phí

He had to work his way through college by taking on part-time jobs to cover tuition fees. (Anh ấy phải tự lo cho việc học trong trường đại học bằng cách làm công việc bán thời gian để trang trải học phí.)

4. Idiom về các kỳ thi

Idiom về các kỳ thi

Idiom về các kỳ thi

Idiom về Education về các kỳ thi

Ý nghĩa Ví dụ
An A for effort sự công nhận thành quả của ai đó ngay cả khi họ không thành công

Even though he didn’t win the competition, he deserves an A for effort for practicing so hard. (Dù anh ấy không thắng cuộc thi, anh ấy xứng đáng cho sự cố gắng vì đã luyện tập chăm chỉ.)

Flunk out

đuổi ra khỏi trường (vì lười biếng…) Unfortunately, he didn’t attend classes regularly and ended up flunking out of college. (Thật không may, anh ấy không tham gia lớp học đều đặn và kết quả là trượt học đại học.)
Pass with flying colors vượt qua, đặc biệt trong học tập, dễ dàng với thành quả lớn và rõ rệt

She studied diligently for the exam and passed with flying colors, earning the highest score in the class. (Cô ấy học hành chăm chỉ cho kỳ thi và đỗ với điểm cao, đạt điểm cao nhất trong lớp.)

II. Bài tập thành ngữ tiếng Anh về education có đáp án

Cùng tuvung.edu.vn tìm hiểu về Idiom về Education có đáp án nhé!

Bài tập thành ngữ tiếng Anh về education có đáp án

Bài tập thành ngữ tiếng Anh về education có đáp án

Bài tập: Chọn idiom về Education thích hợp vào ô trống

1. Solving this math problem is ________ ; you just need to follow the steps.

A. Flunk out

B. Pass with flying colors

C. As easy as ABC

2. My little sister is a real  ________ ; she reads a new book every week.

A. In leaps and bounds

B. Bookworm 

C. Teacher’s pet

3. He’s such a  ________ ; he always dresses like his favorite celebrity.

A. Be quick on the uptake

B. Teacher’s pet

C. Copycat

4. If you want to pass the history exam, you need to __________ and start studying.

A. Crack a book

B. Have one’s nose in a book

C. An A for effort

5. She always __________; it’s rare to see her without one.

A. Drop out of school

B. School of thought

C. Has her nose in a book

Đáp án:

  1. C
  2. B
  3. C
  4. A
  5. C

Hy vọng những idiom về Education mà tuvung.edu.vn sưu tầm và tổng hợp trên đã giúp các bạn mở rộng vốn từ vựng của mình. Sau khi đọc xong bài viết idiom về Education của tuvung.edu.vn, hãy cố gắng kết hợp với các bài tập thực hành để hiểu sâu và hiểu lâu hơn về một số thành ngữ tiếng Anh hay về giáo dục đó nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Vũ Phương

Vũ Phương

Leave a Comment