Nắm vững cách phân biệt Farther và Further tiếng Anh chi tiết nhất!

Khi nào thì dùng Farther, khi nào thì dùng Further trong giao tiếp cũng như trong các bài thi tiếng Anh thực chiến? Tham khảo ngay bài viết về cách phân biệt Farther và Further dưới đây để nắm vững kiến thức vô cùng quan trọng này bạn nhé!

Nắm vững cách phân biệt Farther và Further tiếng Anh chi tiết nhất!

Nắm vững cách phân biệt Farther và Further tiếng Anh chi tiết nhất!

Mục lục

I. Farther là gì?

Trước khi tiến hành phân biệt Farther và Further, bạn hãy cùng tuvung.edu.vn tham khảo nội dung dưới đây để hiểu tường tận về ý nghĩa, cách dùng,.. của Farther trong tiếng Anh nhé.

Ý nghĩa: Farther là một tính từ hoặc trạng từ tiếng Anh trong câu. Mọi người sử dụng từ này để chỉ khoảng cách vật lý. Vậy nên, hãy dùng từ này để miêu tả khoảng cách giữa 2 con đường, cen ti mét, ki lô mét,.. Ví dụ:

  • It’s farther away than I’d thought (Nó xa hơn tôi nghĩ).
  • That’s a little farther than the distance between your house and my house (Khoảng cách đó xa hơn một chút so với khoảng cách giữa nhà bạn và nhà tôi).
Farther là gì?

Farther là gì?

Cách dùng:

Vai trò

Cách dùng

Ví dụ

Farther là một tính từ Dùng Farther trước danh từ để chỉ khoảng cách xa xôi so với người nói Look at that farther giraffe on the peak of this mountain (Hãy nhìn con hươu cao cổ xa hơn trên đỉnh núi này).
Dùng Farther + than để so sánh 2 khoảng cách It’s farther to go from your house to the supermarket than to go to this zoo (Đi từ nhà bạn đến siêu thị còn xa hơn đi đến sở thú này).
Farther là một trạng từ Dùng farther trong những câu nói chủ động My dad can’t ride any farther (Bố tôi không thể đi xa hơn nữa).
Thêm than vào sau Farther để so sánh 2 khoảng cách My dad and I have trekked farther than we thought (Bố tôi và tôi đã đi xa hơn chúng tôi nghĩ).

II. Further là gì?

Tiếp theo, trước tìm hiểu tường tận về cách phân biệt Farther và Further trong tiếng Anh, sau đây là ý nghĩa, cách dùng của Further!

Ý nghĩa: Further là một tính từ/ trạng từ hoặc động từ trong tiếng Anh. Further được sử để miêu tả đồng thời khoảng cách vật lý cũng như các khoảng cách trừu tượng, ví dụ cụ thể như: tầm nhìn, chiến lược, hay tri thức, không gian, thời gian,… Ví dụ:

  • The police have been reluctant to take their investigation any further (Cảnh sát đã miễn cưỡng tiến hành điều tra thêm).
  • We do not expect any further deliveries today (Chúng tôi không mong đợi bất kỳ đợt giao hàng nào hôm nay nữa).
  • The funds are to be used to further the public good (Các quỹ sẽ được sử dụng để thúc đẩy lợi ích công cộng).
Further là gì?

Further là gì?

Cách dùng:

Vai trò

Cách dùng

Ví dụ

Farther là một tính từ Further được dùng để chỉ khoảng cách xa với người nói I found these starfish at the further shore of the beach (Tôi tìm thấy những con sao biển này ở bờ xa hơn của bãi biển).
Further + than để so sánh 2 khoảng cách It’s further to go to the Ba Trieu than I remembered (Nó xa hơn để đi đến Bà Triệu hơn tôi nhớ).
Sử dụng Further trước N mang ý nghĩa “bổ sung, thêm vào hoặc ở trình độ cao hơn” I need further explanation for your problem (Tôi cần giải thích thêm cho vấn đề của bạn).
Farther là một trạng từ Sử dụng further trong những câu nói chủ động My dad can’t ride any further (Bố tôi không thể đi xa hơn nữa).
Thêm than vào sau Further nếu bạn xuống so sánh 2 khoảng cách My dad and I have trekked further than we thought (Bố tôi và tôi đã đi xa hơn chúng tôi nghĩ).
Farther là một động từ Further là một “ngoại động từ”, đi sau further là một tân ngữ My best friend needs to learn hard to further her achievements (Người bạn tốt nhất của tôi cần phải học tập chăm chỉ để tiếp tục thành tích của mình).

III. Phân biệt Farther và Further trong tiếng Anh

Dưới đây là bảng phân biệt Farther và Further trong tiếng Anh. Tham khảo để biết cách sử dụng hiệu quả trong giao tiếp cũng như trong các bài thi thực chiến bạn nhé!

Phân biệt Farther và Further

Father

Further

Giống nhau
 • Farther và Further – 2 từ này đều có gốc là từ Far và được sử dụng để chỉ khoảng cách
 • Farther và Further – 2 từ này đều được sử dụng tương tự như một tính từ và trạng từ trong tiếng Anh
Khác nhau
 • Farther không được dùng như một động từ tiếng Anh 
 • Farther ít được sử dụng hơn so với Further
 • Further có thể được sử dụng như một động từ tiếng Anh
 • Further được sử dụng thường xuyên hơn Farther
 • Chúng ta có thể dùng Further trong khi viết thư/ email
 • Nếu muốn diễn tả “một mức độ lớn hơn, một trình độ cao hơn hoặc cao cấp hơn”, chúng ta dùng Further.

Tham khảo thêm bài viết: Among và Between: Ý nghĩa, cách dùng, so sánh cụ thể trong tiếng Anh

IV. Bài tập phân biệt Farther và Further

Nếu bạn muốn nắm vững kiến thức về Farther và Further, đừng quên luyện tập ngay một số bài tập hữu ích dưới đây nhé.

Bài tập: Điền Farther và Further vào chỗ trống sao cho thích hợp nhất:

  • 1. ………………to my letter of Tuesday, I am writing to thank you for your consideration.
  • 2. My mother wishes to have the chance to travel………………..and………………….to know more about the world.
  • 3. The girl is not qualified for……………….education.
  • 4. Have we trekked………………..enough?
  • 5. If you want to…………………your career, don’t be lazy.

Đáp án: 1. Further; 2. farther – farther/ further – further; 3. Further; 4. farther/ further, 5. further

Nắm vững được kiến thức trong bài viết trên thì chắc chắn bạn sẽ dễ dàng phân biệt được Farther và Further trong giao tiếp cũng như trong các bài thi thực chiến. Tuvung.edu.vn chúc bạn học luyện thi hiệu quả!

Leave a Reply