Làm sao để phân biệt sometime và sometimes tiếng Anh chính xác nhất?

Sometime, sometimes và some time – ba từ này trông có vẻ giống và liên quan đến nhau, nhưng thực chất chúng lại khác nhau hoàn toàn cũng như không có bất kỳ mối liên hệ nào về cả mặt ý nghĩa hay dùng. Vậy nên, cùng tuvung.edu.vn tham khảo ngay cách phân biệt sometime và sometimes dưới đây để nắm vững kiến thức cơ bản này nhé!

Làm sao để phân biệt sometime và sometimes tiếng Anh chính xác nhất?

Làm sao để phân biệt sometime và sometimes tiếng Anh chính xác nhất?

Mục lục

I. Sometime là gì?

Đầu tiên, hiểu sâu về ý nghĩa và cách dùng của Sometime để phân biệt Sometime và Sometimes trong tiếng Anh bạn nhé.

  • Sometime là một phó từ bất định: một mốc thời gian nào đó, một thời điểm không xác định (không ám chỉ khoảng thời gian). Ví dụ: I’m having dinner with an old classmate sometime next week (Tôi sẽ ăn tối với một người bạn học cũ vào tuần tới).
  • Sometime là một tính từ: trước đây, trước kia. Ví dụ: I saw him sometime last summer (Tôi đã nhìn thấy anh ấy vào mùa hè trước).
Sometime là gì?

Sometime là gì?

Một số idioms có chứa từ sometime:

Idiom

Ý nghĩa

Ví dụ

drop in sometime Một lời mời đến thăm vào một thời điểm không cụ thể trong tương lai Now that we’re neighbors, I hope you’ll drop in sometime.

Bây giờ chúng ta là hàng xóm, tôi hy vọng thỉnh thoảng bạn sẽ ghé qua.

II. Sometimes là gì?

Tiếp theo, cùng tuvung.edu.vn tìm hiểu ý nghĩa, ví dụ của Sometimes để biết cách phân biệt Sometime và Sometimes chính xác nhất bạn nhé!

Sometimes là một trạng từ chỉ tần suất tiếng Anh có ý nghĩa đôi lúc, không liên tục, thỉnh thoảng. Sometimes nằm ở giữa often (thường thường) và never (không bao giờ). Tham khảo các ví dụ dưới đây:

  • I sometimes see him in the women’s restroom (Thỉnh thoảng tôi thấy anh ấy trong nhà vệ sinh nữ).
  • My husband does cook sometimes, but not very often (Chồng tôi thỉnh thoảng nấu ăn, nhưng không thường xuyên lắm).
Sometimes là gì?

Sometimes là gì?

Một số idioms có chứa từ sometimes:

Idiom

Ý nghĩa

Ví dụ

Homer sometimes nods Thánh cũng có khi nhầm Now, even Homer sometimes nods, to be sure, but any errors in this matter, no matter how small, could cost the company millions.

Bây giờ, Thánh cũng đôi khi nhầm, chắc chắn, nhưng bất kỳ sai sót nào trong vấn đề này, dù nhỏ đến đâu, cũng có thể khiến công ty phải trả hàng triệu USD.

Sometimes you eat the bear, (and) sometimes the bear eats you Đôi khi, bạn sẽ thành công, và những lúc khác, bạn sẽ không. I didn’t play as well as I would have liked, but what are you gonna do? Sometimes you eat the bear and sometimes the bear eats you.

Tôi đã không chơi tốt như tôi muốn, nhưng bạn sẽ làm gì? Đôi khi bạn sẽ thành công, và những lúc khác, bạn sẽ không.

III. Some time là gì?

Ngoài sometime và sometimes, mọi người cũng rất hay nhầm lẫn cụm từ some time trong tiếng Anh. Hiểu chính xác ý nghĩa của từ này cũng phần giúp bạn phân biệt sometime và sometimes dễ dàng. Some là một tính từ có nghĩa là “một số, một vài”, do đó cụm từ somtime được hiểu là “một khoảng thời gian, một ít thời gian”. Ví dụ:

  • You know it takes some time to get used to going to office at 6.30 (Bạn biết đấy, phải mất một thời gian mới quen được đến văn phòng lúc 6h30 sáng).
  • My father thinks he will spend some time on reading the news (Bố tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ dành thời gian để đọc tin tức).

IV. Phân biệt Sometime và Sometimes trong tiếng Anh

Phân biệt sometime và sometimes trong tiếng Anh không hề khó khăn. Chỉ cần dành chút thời gian đọc nội dung dưới đây thôi bạn nhé!

  • Sometime – phó từ bất định mang nghĩa: một lúc nào đó không xác định, và là một tính từ tiếng Anh thể hiện ý nghĩa trước đây.
  • Sometimes – trạng từ chỉ tần suất mang nghĩa: đôi khi, thỉnh thoảng.

Tham khảo thêm bài viết: Phân biệt Voyage, Travel, Tour, Journey và Trip trong tiếng Anh!

V. Bài tập phân biệt Sometime và Sometimes

Làm ngay một số bài tập dưới đây để nắm vững cách phân biệt Sometime và Sometimes trong tiếng Anh bạn nhé:

  1. Peter said we would get married (sometime/ sometimes/ some time) next year, but I no longer believe him!
  2. I (sometime/ sometimes/ some time) wonder why you never feel happy! you’ve got everything you need!
  3. She lived in Spain for (sometime/ sometimes/ some time) and now speaks perfect Spanish.
  4. The last time I met her was (sometime/ sometimes/ some time) in May.
  5. He will do it, don’t worry, but it’ll take him (sometime/ sometimes/ some time)!
  6. You will have to tell me the truth (sometime/ sometimes/ some time) or another! So why not now?
  7. (sometime/ sometimes/ some time) I don’t feel like talking to anyone.
  8. “How long does it take you to go to work?” “(sometime/ sometimes/ some time)!”
  9. Good! so I’ll call you (sometime/ sometimes/ some time) during the week and we’ll arrange a meeting.
  10. Would anyone here dare to say “It took me (sometime/ sometimes/ some time) to do this exercise”?

Đáp án: 

 • 1 – sometime
 • 2 – sometimes
 • 3 – some time
 • 4 – sometime
 • 5 – some time
 • 6 – sometime
 • 7 – sometimes
 • 8 – some time
 • 9 – sometime
 • 10 – some time

Trên đây là cách phân biệt Sometime và Sometimes chi tiết trong tiếng Anh. Chúc bạn học luyện thi hiệu quả và chinh phục được điểm số thật cao trong các kỳ thi sắp tới nhé!

Leave a Reply