Phân biệt Who và Whom chi tiết nhất trong tiếng Anh!!!

Trong bài viết dưới đây tuvung.edu.vn sẽ giúp bạn phân biệt Who và Whom chi tiết nhất trong tiếng Anh. Bởi vì Who và Whom là 2 từ ngữ dễ gây ra nhầm lẫn nhất trong các sử dụng. Ngay cả người bản xứ cũng thường xuyên dùng sai những từ này. Tham khảo ngay để có thể áp dụng đúng đắn nhất vào trong quá trình giao tiếp tiếng Anh cũng như các kỳ thi quan trọng như IELTS hay THPT Quốc gia bạn nhé!

Phân biệt Who và Whom chi tiết nhất trong tiếng Anh!!!

Phân biệt Who và Whom chi tiết nhất trong tiếng Anh!!!

Mục lục

I. Who trong tiếng Anh là gì?

Who là một đại từ chủ ngữ, là chủ thể của hành động . Hiểu đơn giản rằng, who luôn là một chủ ngữ của một động từ nào đó. Who đóng vai trò giống các đại từ khác, ví dụ như: I, you, he, she, they,…

Một số ví dụ cụ thể:

  • This is who warned me.
  • Jack is the one who wants to go 
  • I need to know who makes the final decision 
  • I know who your best friend is!
Ví dụ về Who trong tiếng Anh

Ví dụ về Who trong tiếng Anh

II. Whom trong tiếng Anh là gì? Phân biệt Who và Whom

Whom là một đại từ tân ngữ trong một câu cụ thể. Whom sẽ đóng vai trò tiếp nhận hàng động trong câu. Hãy luôn dùng whom sau giới từ bắt đầu một câu hoặc một mệnh đề để ý nghĩa cũng như cấu trúc câu được đúng đắn nhất. Vai trò của whom giống y như các đại từ tân ngữ: me, her, him,… Whom đứng sau một số giới từ như: with, of,.. 

Một số ví dụ cụ thể:

  • To whom am I speaking? 
  • To whom this may concern.
  • Several friends went to the cinema, one of whom was the birthday boy. 
  • She knew very little about the man with whom she had promised to spend the summer.
Ví dụ về whom trong tiếng Anh

Ví dụ về whom trong tiếng Anh

Tham khảo thêm bài viết:

Trên đây là cách phân biệt chi tiết Who và Whom chi tiết nhất trong tiếng Anh. Hy vọng rằng thông qua những chia sẻ phía trên bạn sẽ có thể áp dụng những từ vựng này một cách đúng đắn nhất trong quá trình giao tiếp hàng ngày và trong bài thi tiếng Anh. Chúc bạn ôn luyện thi hiệu quả và chinh phục được mục tiêu phía trước đã đề ra nhé!

Leave a Reply